Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / ca / Factura electrònica

Factura electrònica

CODI DIR3 PER A L'AJUNTAMENT DE SOLSONA: L01252075

  

CLIQUEU AQUÍ PER ACCEDIR A l'e-FACT

 

Què és la factura electrònica?
 

És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

Ha de complir amb el format facturae definit pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç de l'Estat. El mateix Ministeri el posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació de factures telemàtiques.

 
Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?
D'acord amb la normativa actualment vigent, i a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada telemàtic les entitats següents:
1. Societats Anònimes.
2. Societats de responsabilitat limitada.
3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.

4. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.

5. Unions temporals d'empreses.

6. Agrupació d'interès econòmic, agrupació econòmica europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d0utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garanties.

 
Presentació de factures electròniques:
 
Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Solsona:

La presentació de factures electròniques es realitza a través de l'e-FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Per tal que la factura tingui validesa legal ha d'estar signada digitalment amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat. Concretament, la signatura electrònica ha de ser reconeguda per CatCert. Per a més informació podeu consultar: http://www.catcert.cat

  
Qui ho pot sol·licitar?
 
Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Solsona.

 
Quan es pot sol·licitar?

Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Per internet: La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament de Solsona el servei de tramesa de factures i documents annexos a aquestes.

 


A tenir en compte:

L'Agència Tributària (AEAT) i el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (CAOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format "Facturae". Per a més informació, podeu consultar el següent web:
 

Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 de desembre, es poden verificar els documents signats amb la signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la signatura manuscrita amb els consignats en paper: https://signasuite.aoc.cat/signasuite/inici Informació útil:
 
A la web del CAOC, (https://www.aoc.cat/serveis/ ) a la pàgina dedicada als serveis, podeu trobar tota classe d'informació que us pot ajudar, com ara:
-Saber com es generen les factures electròniques.
-Saber com lliurar-les a l'Administració.
-Saber com consultar l'estat de les vostres factures.

 


Altres enllaços d'interès:

Aplicació gratuïta Facturae de Gestió de Facturació Electrònica que ofereix el ministeri d'Indústria i el Ministeri d'Hisenda

Per generar factures electròniques: http://www.hazteunafacturae.com
Per validar factures electròniques: http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/ 
 

Banners